Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územno smerný plán

Územno smerný plán

Komplexný návrh UPD
 UPD_komplexny_navrh.jpg (7.6 MB) (7.6 MB)

UPD telekomunikácie
 UPD_telekomunikacia.jpg (6.7 MB) (6.7 MB)

UPD kanalizácia
 UPD_kanalizacia.jpg (7.3 MB) (7.3 MB)

UPD vodovod
 UPD_vodovod.jpg (7.5 MB) (7.5 MB)

UPD doprava
 UPD_doprava.jpg (7.6 MB) (7.6 MB)

UPD plynovod
 UPD_plynovod.jpg (6.5 MB) (6.5 MB)

Geometrický plán novej ulice 2
 navrh_lehota_GP2.pdf (112.5 kB) (112.5 kB)

Geometrický plán novej ulice 1
 navrh_lehota_GP1.pdf (122.1 kB) (122.1 kB)

Urbanistická štúdia

Koncepcia riešenia úprav verejných priestorov centrálnej časti obce Lehota

Jedným z aktuálnych zámerov miestnej samosprávy je upraviť verejné, príp. vyhradené priestory našej obce. Zjednotiť a vyriešiť územie obce funkčne, kompozične, architektonicky, sadovnícky. Nájsť ducha miesta, poňať priestor aktuálne, čisto, so zakomponovaním historických súvislostí a tradícií.


Spolu s obecným zastupiteľstvom sme sa zamýšľali, sumarizovali sme nápady, myšlienky..., ktoré napokon usmernil a doplnil riešiteľský kolektív architektonického ateliéru SAN-HUMA´90 s.r.o. v podobe vypracovanej urbanistickej štúdie. Urbanistická štúdia podrobne rieši vymedzené územie, ktoré bolo v našom prípade definované centrálnou zónou obce (ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ZDRAVOTNÉ STREDISKO - KULTÚRNY DOM - KOSTOL A OKOLIE - OBECNÝ ÚRAD A OKOLIE) a významnými priestormi pozdĺž hlavných miestnych komunikačných ťahov (ULICA K IHRISKU: PRIESTORY OBECNÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, VEREJNÝ PRIESTOR „LÚKA“; KAPLONSKÁ ULICA: KAPLNKA A OKOLIE, FORMUJÚCI SA ŠPORTOVÝ AREÁL „KAPUSNICE“).


V spleti rôznych cieľov sa ako dominantná myšlienka územia javí revitalizácia vodného toku Dlhý kanál s vytvorením podmienok pre cyklotrasu - cyklistický chodník s cieľom prepojenia miestnych športových areálov (športový areál Obecného športového klubu Lehota a  športový areál „Kapusnice“). Cyklotrasa by okrem spomínaných lokalít prechádzala územím lokálnej zóny „Lúka“ a územím centrálnej zóny. Realizácia tohto zámeru je determinovaná vytvorením podmienok pre permanentnú údržbu koryta vodného toku v rámci legislatívne vymedzeného ochranného pásma vodného toku (5m). Výsledný dokument pojednáva o množstve koncepčných zámerov (viď jednotlivé súbory), ktorých realizácia je podmienená majetkovo-právnymi, technickými, priestorovými a v neposlednom rade investičnými predpokladmi. Naplniť jednotlivé zámery sa budeme snažiť formou žiadostí o dotácie z rôznych zdrojov a z rozpočtu obce. Urbanistická štúdia je podkladom pre územný a stavebný rozvoj obce, podkladom pre riešenie konkrétnych priestorov detailnou projektovou dokumentáciou. V neposlednom rade bude aj podkladom pre návrh na zmeny a doplnky územného plánu obce. Ide o rozvojový dokument, ktorého napĺňanie sa odhaduje na niekoľko desaťročí, nakoľko zahŕňa krátkodobé i dlhodobé ciele.

Ing. Petra Petríková


 

Urbanistická štúdia

Urbanistická koncepcia.
 02_urban_koncepcia.jpg (3.7 MB) (3.7 MB)

Popis koncepčných zámerov.
 01_vztahy.jpg (4.5 MB) (4.5 MB)

Etapizácia.
 03_etapizacia.jpg (2.5 MB) (2.5 MB)

Zástavba a úpravy verejných priestorov.
 04_stred.jpg (4.3 MB) (4.3 MB)


dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

webygroup

Úvodná stránka