Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Historické pamiatky

HISTORICKÉ PAMIATKY LEHOTY

Na území obce Lehota sa zachovalo niekoľko historických pamiatok, ktoré nám ponúkajú istý výklad miestnej histórie, súvislostí a príbehov... Objekty so zaujímavou minulosťou, osobité, dotvárajúce scenériu obce a krajiny. Hmatateľné úlomky dejín, vierovyznania, života našich predkov. Niektoré zabudnuté, iné povestné...

 

Kostol sv. Anny

Najvýznamnejšou pamiatkou obce Lehota je rímskokatolícky Kostol sv. Anny. Táto barokovo-klasicistická jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a južnou prístavbou bola postavená v rokoch 1750-1755 za veľkej podpory Užovičovcov. Začiatkom 19. storočia bola rekonštruovaná, v 20. storočí rozšírená prístavbou na južnej strane svätyne, v poslednom období prebehli úpravy interiéru. Svätyňa má v uzávere valenú lunetovú klenbu a dve polia krížovej hrebienkovej klenby. Loď má rovný strop a pod chórom pruskú klenbu. Veža s kostolnými zvonmi a s nárožnými lizénami je zakončená ihlanom.

Kostol je zasvätený sv. Anne, ktorej obraz tvorí dominantu oltára. Na jeho vrchole je umiestnená pozoruhodná plastika Panny Márie, ktorú zdobia ľudské vlasy. Podľa rozprávania pamätníkov je to dar od ťažko chorej dievčiny, ktorá vo svojich modlitbách žiadala Pannu Máriu o uzdravenie. Keď sa dievčina vyliečila, ostrihala si vlasy a ako vďaku za svoj život nimi ozdobila sošku Panny Márie v Kostole sv. Anny v Lehote.

 

Kaplnka Panny Márie

Kaplonka Panny Márie povýšila v 19. storočí našu obec na známe pútnické miesto západného Slovenska. Kaplonku dal postaviť šľachtický rod Užovičovcov ešte v 17. storočí. Odvtedy prešla viacerými stavebnými úpravami, pribudla k nej studnička. Práve na mieste dnešnej studničky sa obecnému pastierovi Jozefovi Dobrovoľnému zjavila Panna Mária, ktorá si priala byť uctievaná púťami v tejto lokalite. Procesie ku kaplonke sa konajú od roku 1873. Konajú sa dvakrát do roka, pri príležitosti zjavenia sa Panny Márie dňa 30. apríla príslušného roka a z titulu hodových slávností ku sviatku patrónky Kostola sv. Anny. Kaplonka Panny Márie je veriacimi a návštevníkmi vnímaná ako tiché, pietne miesto s krásnym výhľadom na obec a okolie.

 

Kaplnky sv. Urbanov

Ďalšími zaujímavými sakrálnymi stavbami Lehoty sú kaplnky sv. Urbanov. Keďže obyvatelia sa pestovaním a spracovaním hrozna zaoberali nejedno storočie, okrem políčok a lánov obilia bolo okolie dediny obkolesené vinicami a hajlochmi. Prostredie dotvárali i kaplnky sv. Urbanov. V krajine sú zachované tri kaplnky tohto charakteru.

Najstaršia kaplnka sa nachádza na poľnej ceste nazývanej Baratskou, vo východnej časti územia. Obdobie jej vzniku je diskutabilné, avšak podľa dobových písomných údajov už v roku 1752 obhospodarovali miestne poddanské rodiny vlastné a panské vinice.

Ďalšia kaplnka je situovaná do južnej časti obce, pri vstupe do chotára. Stojí tu od roku 1863, kedy bol na tomto mieste vchod do vinohradov.

Ústnym podaním je nám známe, že patróna vinohradníkov uctievali Lehoťania procesiami k tunajším kaplnkám vo sviatok sv. Urbana. V súčasnosti s renesanciou vinohradníctva, z úcty voči predkom, zvykom a tradíciám sa procesie k Urbanovi obnovili. Ľudia sa však modlia pri novej Kaplnke sv. Urbana, ktorá pochádza z roku 1989 a je situovaná do dnešných, výrazne zredukovaných vinohradov.

 

Krypta nad Lehotou

Významný prvok krajiny je Krypta nad Lehotou. V istom zmysle ide o akýsi symbol obce, dominantu jej východnej časti. Vznik tejto stavby je úzko spätý so zrušením poddanstva a následnou komasáciou pôdy v 19. storočí, kedy sa na území Rakúsko-Uhorska sceľovali pozemky. Komasácia v Lehote bola vykonávaná v rokoch 1875-1878 nitrianskym krajinným zememeračom pánom Sandórom Mészom, ktorého tento priestor s úžasnou vyhliadkou nadchol natoľko, že si ho vybral ako miesto svojho posledného odpočinku.

 

Pomník padlých

Pomyselným miestom odpočinku a boľavou spomienkou na kruté časy vojen si pripomíname Pomníkom padlých v I. a II. svetovej vojne, ktorý sa nachádza v záhrade Kostola sv. Anny. Pomník tvorí viacfigurálna plastika s kamenným podstavcom. Pod dominantným nápisom „Svoji svojim“ sú na pamätnej tabuli uvedené mená našich rodákov, ktorí padli v bojoch oboch svetových vojen. Česť ich pamiatke.

 

Autor textu: Ing. Petra Petríková


 
 • kaplonka.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • kaplonka_interier.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • kostol.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • kostol_ext.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • kostol_inter.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • KRIZ KU KAPLONKE.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • KRYPTA.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • pomnik_padlych.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • urbanko_1863.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • urbanko_1989.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota

 • urbanko_najstarsi.JPG

  Historické pamiatky v obci Lehota


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka