Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poľovnícke združenie Lehota

História

Poľovnícke združenie Lehota bolo založené v r. 1963. Od tohto obdobia prešlo celou radou zmien, ktoré sa dotýkali jeho krátkodobého zlúčenia s okolitými združeniami a opätovným osamostatnením, ktoré pretrváva dodnes. V súčasnosti má PZ Lehota 19 členov a 3 čakateľov na členstvo.


 

Kontakt

Poľovnícky zväz Lehota, 951 36 Lehota ... ,Tel.: ...


 

Poľovný revír

Poľovný revír Lehota je zaradený do Poľovnej oblasti Nitra – Dvorníky a jeho súčasná rozloha je 911 ha, ktorej prevažnú časť tvorí poľná plocha.

Hlavné druhy zveri

K hlavným druhom zveri v našom revíri patrí: srnec hôrny (jeho normovaný stav je 22 ks), zajac poľný (220 ks), bažant poľovný (45 ks), jarabica poľná (110 ks), žiaľ v prípade zajaca a jarabice sú ich skutočné stavy oveľa nižšie a preto sa ani nelovia.

Iné druhy

líška hrdzavá, diviak lesný, kuna skalná, jazvec lesný, jastrab lesný, myšiak lesný, jastrab krahulec, sojka škriekavá, ...


 

Fotografie PZ

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie


 
 

 

Hlavná úloha a aktivity PZ Lehota

Hlavná úloha a aktivity PZ Lehota sú zachovávanie, zveľaďovanie, ochrana a optimálne využívanie genofondu zveri ako súčasť prírodného bohatstva. Preto aj aktivity našich členov sú zamerané najmä na celoročnú ochranu poľovnej zveri ale aj iných druhov zvierat. V revíri má naše PZ vybudovaných 20 ks kŕmnych zariadení pre bažantiu a jarabičiu zver, 12 ks kŕmnych jasieľ pre srnčiu a 20 ks kŕmidiel pre zajačiu zver, ktoré slúžia na pravidelné prikrmovanie najmä v zimnom období. Hlavnými problémami nášho revíru je časté vyrušovanie zveri motorovými vozidlami, veľký počet voľne sa potulujúcich mačiek a psov, ktoré dokážu zdecimovať obrovské množstvo hniezdiacich bažantov a mladej zveri a nedostatok, ba až úplná absencia prirodzených zdrojov vody. V posledných rokoch nám situáciu komplikuje aj čoraz väčší počet suchých dní bez zrážok v jarných a letných mesiacoch, teda v hlavnom období rodenia a odchovu všetkých druhov mláďat. Z tohto dôvodu sme za účelom udržania a rozmnoženia teraz už aj tak nízkych stavov poľovnej zveri a iných druhov zvierat, vybudovali v posledných siedmich rokoch viac ako 30 ks umelých napájadiel (s objemom 25-80 l). Členovia nášho PZ zabezpečujú v spomínaných kritických obdobiach roka pravidelné rozvozy pitnej vody do týchto napájadiel. O význame týchto zdrojov vody hovorí ich pravidelné navštevovanie divožijúcimi zvieratami a vtáctvom, ako aj mierny nárast početnosti ich stavov v sledovanom období. Ďalším negatívom, ktorý trápi poľovníkov a ochrancov prírody na celom Slovensku je chemizácia, intenzívna mechanizácia a veľkoplošné obhospodarovanie v poľnohospodárstve. Tieto aspekty negatívne vplývajú najmä na rozmnožovanie, hniezdenie, prežívanie mláďat a paradoxne aj na nedostatok potravy pre voľne žijúcu zver. Preto sa snažíme riešiť aj tento problém a to tak, že máme v prenájme niekoľko árov pôdy, ktorú vysievame špeciálnymi miešankami pre zver, sú to tzv. políčka pre zver. Tieto políčka zabezpečujú možnosti úkrytu, hniezdenia a potravy počas celého roka.

Spoločenská angažovanosť

- niektorí naši členovia sú aktívnymi členmi kynologických klubov pôsobiacimi pod Slovenským poľovníckym zväzom 
- každoročne, pri príležitosti "Jún – mesiac poľovníctva" organizujeme už tradičné posedenie pri poľovníckom guláši na chate PZ 
- v blízkej budúcnosti plánujeme založiť Krúžok mladých priateľov poľovníctva a prírody (KMPP), ktorého hlavnou úlohou by bola práca s mládežou, spoznávanie našej fauny, flóry, ako aj zásady správania sa v prírode a oboznamovanie sa s hlavnými úlohami poľovníctva v súčasnosti.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka