Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zápis detí do MŠ

Zápis detí

Riaditeľka MŠ v Lehote oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční
7. mája 2024 v čase od 15.30 do 16.30 hod.
/V priestoroch MŠ Lehota – prehliadka tried, odovzdanie žiadostí do rúk riaditeľky MŠ/.

Zápis do materskej školy v Lehote

Riaditeľka MŠ v Lehote oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční 

7. mája 2024 v čase  od 15.30 do 16.30 hod.

/V priestoroch MŠ Lehota – prehliadka tried, odovzdanie žiadostí do rúk riaditeľky MŠ/

Prineste si so sebou dokumenty k nahliadnutiu pre potrebu kontroly osobných údajov.

Občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti  ustanovením § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“), vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z.  o materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

– ktoré do 31. augusta 2024 dosiahnu 5 rokov /deti pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné/

– deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania /deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a zostávajú v MŠ ešte 1 rok/

–deti, ktoré majú právo na prijatie - /do 31.augusta 2024 dosiahnu 4 roky/

V prípade voľnej kapacity pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov sa bude prihliadať  na ostatné podmienky odsúhlasené na pedagogickej rade a to

  • mladší súrodenci už prijatých detí,
  • deti, ktoré majú osvojené sebaobslužné, hygienické a stolovacie návyky /samostatne používajú toaletu, umývadlo, vedia sa najesť, napiť z pohára, vedia slovne vyjadriť svoje potreby, primerane zvládnu obliekanie a vyzliekanie, nezaplienkované, bez dudlíka/.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  - k žiadosti treba doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa - kde je i údaj o očkovaní dieťaťa! – tlačivo máme prípadne i k dispozícii v MŠ

Ak má dieťa závažné ochorenia /epilepsia, cukrovka, ... iné/ je dôležité na túto skutočnosť upovedomiť riaditeľku MŠ na túto skutočnosť!!!!!

1/ -tlačivo žiadosti nájdete na webovej stránke MŠ

2/- v tlačenej forme v MŠ k vyzdvihnutiu

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa !!! /zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba 1 zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak podpíšu písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti a predložia ho riaditeľke MŠ/.

Pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné doložiť tiež vyjadrenie špecialistu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. V prípade zamlčania skutočností o zdravotnom stave dieťa budem postupovať v zmysle platného Školského poriadku.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka do 20. júna 2024, doručí najneskôr do 30.6.2024.

https://www.mslehota.sk/oznamy/zapis-do-ms-752024-utorok-567sk.html

Zápis detí

Zápis do MŠ.pdf

Typ: PDF dokument, Velkosť: 61.85 kB

Prílohy

Zápis do MŠ.pdf

Zápis do MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,85 kB
Dátum vloženia: 30. 4. 2024 9:20
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2024 11:27
Autor: Správca Webu

Kde nás nájsť