Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zväz zdravotne postihnutých

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých v Lehote

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých v Lehote pracuje od roku 2003 pod hlavičkou Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja s krajskou správou v Nitre. ZZPNK je nezisková organizácia združujúca občanov, ktorí pre akékoľvek dlhodobé poškodenie zdravia majú svoj život zložitejší a musia prekonávať nemálo problémov. Organizácia pôsobí na báze dobrovoľnosti, nemá platených pracovníkov a nie je dotovaná štátom. Finančné prostriedky získava z obecného úradu, sponzorov a z vlastných zdrojov od členov.

Za toto obdobie sa podarilo výboru zorganizovať a uskutočniť celý rad zaujímavých podujatí, ako boli rôzne posedenia pri hudbe - napríklad Fašiangové posedenie, Deň matiek, Ples kvetov, Október - úcta k starším, Silvestrovské posedenie a iné. Poriadali sa návštevy divadelných predstavení v Nitre a kúpaliska Podhájska. Krajská správa organizuje rekondičné pobyty v kúpeľných mestách ako Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Ždiar, Oravice, rekreácie v Grécku a pod., ktorých sa zúčastňujú naši členovia. 
Vrcholom všetkých podujatí bola II. Ľudová svadba v Lehote, organizovaná pri príležitosti 40 rokov I. Ľudovej svadby, ktorá mala veľkú odozvu. Do tejto akcie sa podarilo zapojiť starších občanov i mládež. Z I. Ľudovej svadby bola v spolupráci s MO Matice slovenskej vydaná knižná publikácia. Všetky podujatia sa robia v spolupráci s Jednotou COOP - dozorný výbor a MO Matice slovenskej, ktorým patrí poďakovanie za spoluprácu.

ZO Zväzu  zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Lehota má k 1. januáru 2015  101 členov.

 

17. mája 2014 na Zhromaždení členov ZO ZZP NK v Lehote bol zvolený výbor, ktorý pracuje v tomto zložení  :


predseda                  Ing. Oľga Mesárošová

podpredseda           Štefan Pavel

tajomník                    Edita Zaujecová

hospodár                  Valéria Vašíčková

členovia                    PhDr. Anna Kasanova, PhD, Božena Balážová, Miroslav Zabák, Emanuel Tehlár


 

Plán činnosti ZO Zväzu zdravotne postihnutých v LEHOTE na rok 2018

 • 23. januára    - 1- dňový kúpeľno-relaxačný pobyt v liečivej vode // DUNAJSKÁ STREDA
 • 16. februára  - Návšteva divadelného predstavenia v D.A. BAGARA // NITRA  „SYNA ČI  DCÉRU?“
 • 10. marca      - ZHROMAŽDENIE ČLENOV ZO ZZP NK LEHOTA výročná schôdza // Kultúrny dom Lehota /spojená s pozdravom ženám k sviatku MDŽ/
 • 20. marca      - 3 hod. pobyt v liečivej vode THERMALPARK NITRAVA // POĽNÝ  KESOV /v spolupráci s  JD/
 • 6. -  11. mája  - SKLENÉ TEPLICE  - 6-dňový rehabilitačný pobyt v KD LENKA  /organizuje KS/
 • 9.-11. máj       - „Májový kvet“ TRNAVA -  návšteva Trojičného Námestia /s výstavou  a predajom kvetov, stánky remeselníkov, zeleninové planty, záhradná technika, okrasné a úžitkové dreviny/
 • JÚN                - Pešia prechádzka- náučný chodník,  zber liečivých bylín, opekanie  
 • JÚN                - 3 hod. pobyt v liečivej vode THERMALPARK  NITRAVA // POĽNÝ KESOV /v spolupráci s JD/
 • 4 – 7.              - „VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A ĽUDOVÝCH VÝROBKOV“  v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov Lehota – KD  /zároveň bude aj vinobranie organizované Vinohrad. spolkom/
 • OKTÓBER      - DEŇ ZDRAVIA – prednáška zameraná na tráviaci systém a ošetrovanie zubov - Kultúrny dom Lehota
 • NOVEMBER    - 3-hodinový  ozdravno-relaxačný  pobyt v liečivej vode // TERMALPARK  NITRAVA  POĽNÝ KESOV /v spolupráci s Jednotou dôchodcov/
 • 30. decembra  - ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM // kultúrny dom Lehota
 • JANUÁR - DECEMBER – utorok a piatok  - o 17,30 hod.2 x týždenne 1-hodinové cvičenie pre zdravie v spolupráci s MO MS – kultúrny dom  Lehota

KS organizuje počas r. 2018  :  august - Chorvátsko,  november - Sklené Teplice,  1-dňové kúpeľno-rehabilitačné pobyty Dunajská Streda, Veľký Meder  - podľa dopytu

Pán Karol Martinka, člen KS  organizuje – rekondičný pobyt v Oraviciach od 23.-29. júla 2018, cena 114,- €,  plná penzia, 1 x spoločenský večer, 1x opekačka,  doprava individuálna.

Výbor bude naďalej pokračovať v organizovaní podujatí, o ktoré budú mať záujem naši členovia, a ktoré môžu spestriť a spríjemniť život našim zdravotne postihnutým členom a samozrejme pomáhať zvládať denno-denné problémy vyplývajúce z ich zdravotného postihnutia.


 

Kontakt

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých v Lehote, 951 36 Lehota, Ing. Oľga Mesárošová, Tel.: 037- 655-30-62, 0904-540-554.


 

Fotogaléria z akcií zväzu

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019


 
 
pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019

pravidelné cvičenie 2019


 
 

 
Položky 1-8 z 24
Prednáška s MUDr. Ševčíkom február 2019

Prednáška s MUDr. Ševčíkom február 2019

Prednáška s MUDr. Ševčíkom február 2019

Prednáška s MUDr. Ševčíkom február 2019

Prednáška s MUDr. Ševčíkom február 2019

Prednáška s MUDr. Ševčíkom február 2019


 
Divadlo 2018

Divadlo 2018

Divadlo 2018

Divadlo 2018

Hrebienok 2018

Hrebienok 2018

Hrebienok 2018

Hrebienok 2018


 
 
Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018


 
 
Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

Jubilanti 2018

Jubilanti 2018


 
 

 
Položky 1-12 z 13
Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 201

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 2017

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 201

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 2017

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 201

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 2017

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 201

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 2017


 
 
Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 201

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 2017

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 201

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 2017

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 201

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 2017

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 201

Zdravotná prednáška a rozlúčka so starým rokom 2017


 
 

 
Položky 1-8 z 27
Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017


 
 
Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017

Zber bylín a opekačka 2017


 
 

 
Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017


 
 
Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017

Sklené Teplice 2017


 
Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017


 
 
Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017

Flóra Olomouc 2017


 
 

 
Položky 1-8 z 9
Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017


 
 
Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017

Poľný Kesov 2017


 
Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017


 
 
Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017

Hrebienok - ľadové sochy 2017


 
Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.


 
 
Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.

Výročná členská schôdza ZZP Lehota 2017.


 
 

 
Položky 1-8 z 22
Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016


 
 
Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016

Rozlúčka so starým rokom 2016


 
 

 
Položky 1-8 z 36
ZOZZP v Lehote - prednáška Osteporóza a cukrovka

ZOZZP v Lehote - prednáška Osteporóza a cukrovka

ZOZZP v Lehote - prednáška Osteporóza a cukrovka

ZOZZP v Lehote - prednáška Osteporóza a cukrovka

ZOZZP v Lehote - prednáška Osteporóza a cukrovka

ZOZZP v Lehote - prednáška Osteporóza a cukrovka

ZOZZP v Lehote - prednáška Osteporóza a cukrovka

ZOZZP v Lehote - prednáška Osteporóza a cukrovka


 
 

 
ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny


 
 
ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny

ZOZZP v Lehote - Výstava ovocia a zeleniny


 
 

 
Položky 1-8 z 19

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016


 
 
Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016


 
 
Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016

Juniáles 2016


 
 
Juniáles 2016

Juniáles 2016


 
Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016


 
 
Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016

Schôdza ZOZZP 032016


 
7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.


 
 
7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.

7.11.2015 Dni zdravia a Úcta k starším.


 
 

 
Položky 1-8 z 11
Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015


 
 
Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015

Výročná schôdza 16.5.2015


 
 

 
Položky 1-8 z 10

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka