Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Redakčná rada

Časopis obce Lehota

Vydáva: Obecný úrad Lehota, 951 36 Lehota 
e-mail: casopis@lehota.sk 
Registrácia: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Ev. číslo: 402/2008 - Detaily registrácie 
Vychádza štvrťročne. 

Redakčná rada: Mgr. Peter Naščák, PhD., Juraj Pavel, PaedDr. Vladimíra Chobotová, Mgr. Lucia Bernáthová, Ing. Matúš Lisy.

Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. 

Ďalej oznamuje všetkým svojim prispievateľom, že príspevky prijímame na hociktorom pamäťovom médiu ako je disketa, CD alebo USB pamäťový kľúč a taktiež emailovou poštou na adrese: casopis@lehota.sk

Neuverejnené a nevyžiadané príspevky nevraciame. 

Expedícia do domácnosti po 1 výtlačku ZDARMA

Kde nás nájsť