Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Farnosť

Čo je farnosť ?

Je to spoločenstvo ľudí.
A čo majú spoločné ? Sú veriaci. Je to spoločenstvo kresťanov katolíkov na čele s kňazom - farárom, ktorých spájajú životné smerovania a postoje. Farnosť má žiť ako rodina. Spoločne prežívať radosti a aj starosti každého jedného človeka našej obce.

Rodičovská výchova k viere musí začínať v skorom detskom veku. Poskytuje sa tak, že si členovia rodiny navzájom pomáhajú rásť vo viere svedectvom kresťanského života podľa evanjelia. Rodinná katechéza predchádza, sprevádza a obohacuje ostatné formy vzdelávania sa vo viere. Poslaním rodičov je, aby svoje deti naučili modliť sa a aby im poodhalili ich povolanie Božích detí. Farnosť a eucharistické spoločenstvo je stredobodom liturgického života kresťanských rodín; je privilegovaným priestorom katechézy detí i rodičov. 
Katechizmus katolíckej cirkvi v bode 2179 hovorí: „Farnosť je vymedzené spoločenstvo veriacich, ustanovené ustáleným spôsobom v partikulárnej cirkvi (diecéza), v ktorom je pastorálna starostlivosť zverená farárovi ako vlastnému pastierovi, ktorý podlieha autorite diecézneho biskupa. Umožňuje všetkým veriacim zhromažďovať sa na jednom mieste na nedeľnom slávení Eucharistie.“ Vyučuje spásonosné Kristovo učenie; uskutočňuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch.“

Naša farnosť Lehota leží neďaleko starobylej Nitry. Tu na hradnom kopci sa nachádzal prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska a na vrchu Zobor najstarší kláštor sv. Hypolita, v ktorom bol aj sv. Andrej Svorad. Potom žil sám pustovníckym životom v jaskyni, ktorá je pod Zoborom dodnes. Zvyšok života žil na Skalke pri Trenčíne.

V roku 1946 sa odčlenila filiálka Lehota od farnosti Veľké Zálužie a vznikla nová farnosť Lehota. Skladá sa z jednej obce Lehota a z osady Krvavé Šenky. O farnosť sa stará kňaz – farár.

Kde nás nájsť