Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Púte v Lehote

Putovanie - púťe

Putovanie praktizovala väčšina náboženstiev a je to zvyk, ktorý dávno predchádzal zosumarizovaniu Biblie. Ľudia putovali storočia pred narodením Ježiša Krista. Je to cestovanie veriacich na miesto, ktoré posvätilo nejaké zjavenie sa božstva alebo činnosť náboženského učiteľa, aby tam predniesli svoju modlitbu. Návšteva svätého miesta, ktoré je cieľom putovania, je obyčajne pripravovaná obradmi očisťovania a vykonáva sa v zhromaždení. Putovanie je takto hľadaním Boha a stretnutím sa s ním v liturgickej slávnosti.

Pútne miesto v Lehote
Opis zjavenia Panny Márie.

Jozef Dobrovoľný sa narodil 3.septembra 1852 v Rakoviciach. Rodičia mu skoro zomreli a on ako sirota sa túlal po Slovenku. Božím riadením sa dostal do Lehoty, kde ho obyvatelia, zväčša roľníci, vzali do služby ako obecného pastiera. Lehota bola vtedy malá dedina s malým kostolom. Bolo to asi medzi 16. a 19. rokom jeho veku, keď sa mu zjavila Panna Mária na vŕšku nad dedinou, kde pásaval stádo oviec na bohatej pastvine. Žiadala od neho, aby tam privádzal púte, že tam chce byť uctievaná. Po prvý krát sa mu zjavila na tom mieste, kde je teraz studnička. Druhý raz sa mu zjavila v kostole na oltári, ako ju možno vidieť - socha hore.

Jozef bol chlapec neučený a nevzdelaný a na zjavenie zabudol. Pri pasení stáda mal dlhý čas a tak niektorí ľudia mu pomohli naučiť sa vyrábať kefy – kartáče. Materiálu bolo dosť a Jozefa práca bavila. Zdokonalil sa v tomto remesle, zanechal pastierstvo, oženil sa v Piešťanoch a prenajal si dom, kde začal robiť svoje remeslo. Mal veľký úspech, lebo pracoval spoľahlivo. Čoskoro chodili k nemu ľudia až zďaleka, kupovať jeho výrobky. Mal jedno dieťa, ktoré zomrelo a čoskoro zomrela i manželka. Oženil sa po druhýkrát, ale o niekoľko rokov, zomrela mu i táto žena. Zostal sám bez detí.

Medzitým si kúpil veľký dom so záhradou v Piešťanoch neďaleko kostola, kde si zriadil i veľkú dielňu. Mal dvanásť tovarišov. Na jeho dome bola donedávna tabuľa s nápisom: Jozef Dobrovoľný, kefár a štetkár. Oženil sa i po tretíkrát. Táto jeho manželka pochádzala z Mojmíroviec pri Nitre. Svadba bola 14. januára 1920 v Piešťanoch. Vtedy prišiel k nemu za tovariša synovec jeho manželky, syn jej sestry, ktorého si potom adoptoval za syna a prepísal na neho celý dom, majetok i s dielňou. Ešte predtým za života druhej manželky, adoptoval si študenta, bohoslovca, ktorý nemal rodičov. Bol to neskôr známy misionár zo Spoločnosti Božieho Slova, verbista /SVD/: p. Albert Florián, narodený v roku 1880 v obci Hať, v diecéze Olomouc, vysvätený za kňaza bol v roku 1907. P. Florián bol misionárom v Afrike /Togo/ a prišiel na Slovensko, aby tu robil ľudové misie a pomáhal zbierkami na výstavbu veľkého misijného domu v Nitre na Kalvárii. Vtedy prišli verbisti na Slovensko. Povolal ich najdôst. pán biskup Dr. Karol Kmeťko a prvý dom mali v Maduniciach, ktorý im uvoľnil miestny dekan Michal Bubnič, neskorší biskup. Dočasne bývalí verbisti v Močenku, v letnom sídle pána biskupa Kmeťku, kým nepostavili misijný dom na Kalvárii. P. Florián potom odišiel do Severnej Ameriky (Kanada), kde pôsobil medzi Slovákmi do 20. marca 1950, kedy zomrel.
Jozefa Dobrovoľného stihol ďalší kríž. Ťažko ochorel. Lekári mu nevedeli pomôcť, hoci mal čím platiť. Manželka bola presvedčená, že už zomrie. Vtedy sa Jozef obrátil o pomoc k Panne Márii. Zjavila sa mu vo sne a povedala, že vyzdravie, ak urobí to, o čo ho prosila už pred rokmi a žiadala: aby sa napil vody z prameňa na tom mieste, kde sa mu zjavila po prvý raz a aby tam dal postaviť kaplnku a organizoval púte na toto miesto. On tak urobil. Dal si priniesť vodu, napil sa a bolo mu lepšie. Vstal a dal napísať žiadosť ostrihomskému arcibiskupovi, kde opísal celú udalosť, aby povolil púte do Lehoty. Potom letákmi oznámil, že dňa 30. apríla sa mu zjavila P. Mária na vršku pri Lehote a praje si, aby sa jej tam prejavovala úcta púťami, procesiami. Odvtedy každoročne prichádzali púte z Piešťan 29. apríla a vracali sa späť 1.mája.
Jozef Dobrovoľný bol strednej postavy, bledých vlasov, neholil sa a bol veľmi zbožný. Do výklenku svojho domu dal zhotoviť sochu P. Márie, ako sa mu zjavila a doteraz tam ešte je. Keď Jozef pre slabosť nevládal viesť púte, prevzal vedenie Jozef Lehuta z Piešťan, ktorý sa stal na podnet dekana Šindelára vodcom púte. Jozef Dobrovoľný zomrel v roku l928 na sviatok Narodenia P. Márie 8. septembra. Na pohreb prišiel aj p. Albert Florián. Manželka Dobrovoľného žila ešte dlho a pravidelne chodievala na púť do Lehoty. Jeho adoptívny syn Jozef bol zvonárom v Piešťanoch vyše 30 rokov. Podľa výpovede historika P. Tkáča adoptívny syn Jozefa Dobrovoľného bol Michal Nadnagy z Mojmíroviec.

Púte sa konajú každoročne: 30. apríla a na hody v prvú nedeľu po sv. Anne (júl-august).

Pút

Zjavenie Panny Márie v Lehote (729 kB)

Kde nás nájsť