Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Viac o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR sa dozviete na www.dposr.sk

Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch

DHZ je základnou organizačnou jednotkou organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

ZDROJ: https://www.dposr.sk/index.php/organizacna-struktura/dhz

Organizačná štruktúra DHZ:

https://www.dposr.sk/index.php/organizacna-struktura/dhz/102-dhz/100-delba-prace-funkcionarov-vo-vybore-dobrovolneho-hasicskeho-zboru-1

 

Kde nás nájsť