Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Lúč pre Dieťa

  • Jediná organizácia na Slovensku, ktorá sa špecializuje na medzinárodné prípady a poskytuje poradenstvo na pomoc pri neoprávnenom odobratí detí. Špecializujeme sa na návratové konania maloletých do krajiny pôvodu Slovenskej republiky,
  • Pracujeme s ohrozenými rodinami, v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť,
  • Poskytujeme pomoc a poradenstvo rodičom po odobraní dieťaťa. Sme im oporou v náročnom procese pri návrate dieťaťa späť do rodiny,
  • Vyvíjame koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje zmeny legislatívneho rámca s priamym dopadom na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov,
  • Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike rozdielu života medzi Slovenskom a západnou Európou. Vytvárame osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať situáciu odobratých detí v pravdivom svetle,
  • To všetko robíme v zmysle Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny,
  • Naším cieľom je rodiny spájať. Deti majú právo žiť s biologickou rodinou, širšou rodinou a poznať svoju kultúru,

Našou nosnou myšlienkou je : Dieťa je DAR, nie tovar! (Dadík)

Organizujeme pravidelné stretnutia detí s rodičmi v Lehote pod názvom Klobúčik - Lehota v pondelok od 15:00 do 17:30 hod. v kultúrnom dome na poschodí.

Pozývame odborníkov, ktorí nám prostredníctvom prednášok vysvetlia najlepšie riešenie pre deti. Po ukončení nasleduje voľná diskusia, kedy je možnosť klásť otázky. 

Výnimočné deti potrebujú výnimočný prístup a pochopenie.

S prístupom, ako sme začali, deti napredujú, čo je naším cieľom. Rodičia cítia podporu a hlavne, nie sú sami. Vznikla komunita na lepší a krajší život výnimočných detí.

Organizujeme niekoľko projektov ako Rodinná opekačka v spolupráci s obcou Lehota či Deň slnka. Organizujeme pravidelné zbierky - Dajme veciam druhú šancu, karneval pre deti, maľované vajíčko a iné.

Viac sa dozviete o nás na www.lucpredieta.com alebo fb https://www.facebook.com/lucpredieta1

Dagmar Szabó, predseda 

Lúč pre Dieťa

Lúč pre Dieťa

Lúč pre Dieťa

Šikovné ručičky v Lehote
 

Kde nás nájsť