Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Poľovnícke združenie Lehota

História

Poľovnícke združenie Lehota bolo založené v r. 1963. Od tohto obdobia prešlo celou radou zmien, ktoré sa dotýkali jeho krátkodobého zlúčenia s okolitými združeniami a opätovným osamostatnením, ktoré pretrváva dodnes. V súčasnosti má PZ Lehota 19 členov a 3 čakateľov na členstvo.

Kontakt

Poľovnícky zväz Lehota, 951 36 Lehota. František Ondruška st.,Tel.: +421 904 978 422.

Poľovný revír

Poľovný revír Lehota je zaradený do Poľovnej oblasti Nitra – Dvorníky a jeho súčasná rozloha je 911 ha, ktorej prevažnú časť tvorí poľná plocha.

Hlavné druhy zveri

K hlavným druhom zveri v našom revíri patrí: srnec hôrny (jeho normovaný stav je 22 ks), zajac poľný (220 ks), bažant poľovný (45 ks), jarabica poľná (110 ks), žiaľ v prípade zajaca a jarabice sú ich skutočné stavy oveľa nižšie a preto sa ani nelovia.

Iné druhy

líška hrdzavá, diviak lesný, kuna skalná, jazvec lesný, jastrab lesný, myšiak lesný, jastrab krahulec, sojka škriekavá, ...

Hlavná úloha a aktivity PZ Lehota

Hlavná úloha a aktivity PZ Lehota sú zachovávanie, zveľaďovanie, ochrana a optimálne využívanie genofondu zveri ako súčasť prírodného bohatstva. Preto aj aktivity našich členov sú zamerané najmä na celoročnú ochranu poľovnej zveri ale aj iných druhov zvierat. V revíri má naše PZ vybudovaných 20 ks kŕmnych zariadení pre bažantiu a jarabičiu zver, 12 ks kŕmnych jasieľ pre srnčiu a 20 ks kŕmidiel pre zajačiu zver, ktoré slúžia na pravidelné prikrmovanie najmä v zimnom období. Hlavnými problémami nášho revíru je časté vyrušovanie zveri motorovými vozidlami, veľký počet voľne sa potulujúcich mačiek a psov, ktoré dokážu zdecimovať obrovské množstvo hniezdiacich bažantov a mladej zveri a nedostatok, ba až úplná absencia prirodzených zdrojov vody. V posledných rokoch nám situáciu komplikuje aj čoraz väčší počet suchých dní bez zrážok v jarných a letných mesiacoch, teda v hlavnom období rodenia a odchovu všetkých druhov mláďat. Z tohto dôvodu sme za účelom udržania a rozmnoženia teraz už aj tak nízkych stavov poľovnej zveri a iných druhov zvierat, vybudovali v posledných siedmich rokoch viac ako 30 ks umelých napájadiel (s objemom 25-80 l). Členovia nášho PZ zabezpečujú v spomínaných kritických obdobiach roka pravidelné rozvozy pitnej vody do týchto napájadiel. O význame týchto zdrojov vody hovorí ich pravidelné navštevovanie divožijúcimi zvieratami a vtáctvom, ako aj mierny nárast početnosti ich stavov v sledovanom období. Ďalším negatívom, ktorý trápi poľovníkov a ochrancov prírody na celom Slovensku je chemizácia, intenzívna mechanizácia a veľkoplošné obhospodarovanie v poľnohospodárstve. Tieto aspekty negatívne vplývajú najmä na rozmnožovanie, hniezdenie, prežívanie mláďat a paradoxne aj na nedostatok potravy pre voľne žijúcu zver. Preto sa snažíme riešiť aj tento problém a to tak, že máme v prenájme niekoľko árov pôdy, ktorú vysievame špeciálnymi miešankami pre zver, sú to tzv. políčka pre zver. Tieto políčka zabezpečujú možnosti úkrytu, hniezdenia a potravy počas celého roka.

Spoločenská angažovanosť

- niektorí naši členovia sú aktívnymi členmi kynologických klubov pôsobiacimi pod Slovenským poľovníckym zväzom 
- každoročne, pri príležitosti "Jún – mesiac poľovníctva" organizujeme už tradičné posedenie pri poľovníckom guláši na chate PZ 
- v blízkej budúcnosti plánujeme založiť Krúžok mladých priateľov poľovníctva a prírody (KMPP), ktorého hlavnou úlohou by bola práca s mládežou, spoznávanie našej fauny, flóry, ako aj zásady správania sa v prírode a oboznamovanie sa s hlavnými úlohami poľovníctva v súčasnosti.

Kde nás nájsť