Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zväz zdravotne postihnutých

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých v Lehote

Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých v Lehote pracuje od roku 2003 pod hlavičkou Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja s krajskou správou v Nitre. ZZP NK je nezisková organizácia združujúca občanov, ale i priateľov, ktorí pre akékoľvek dlhodobé poškodenie zdravia majú svoj život zložitejší. Organizácia pôsobí na báze dobrovoľnosti. V rámci Nitrianskeho kraja v nej pôsobí 9 základných organizácií so 749 členmi. Sú to: Beladice, Branč, Cabaj-Čápor, Hosťovce, Lehota, Mankovce, Nitra, Veľká Dolina, Zbehy. K 01. 01. 2023 mala organizácia 132 členov.

11. marca 2023 na zhromaždení členov si organizácia pripomenula 20. výročie založenia. Zároveň sa uskutočnili voľby správnej rady. Nová správna rada bude pracovať v zložení:

Ing. Oľga Mesárošová - predsedníčka

PhDr. Anna Kasanová, PhD. - podpredsedníčka

Edita Zaujecová  - tajomníčka

Valéria Vašíčková - pokladníčka

členovia – Terézia Dúbiková, Magdalena Dologová, Júlia Pavelová, Iveta Dúbiková

revízori – Božena Balážová, Gizela Zaujecová

Kontakt

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých v Lehote, 951 36 Lehota, Ing. Oľga Mesárošová, Tel.: +421 376 553 062, +421 904 540 554.

 

PLÁN   ČINNOSTI   ZO Zväzu zdravotne postihnutých LEHOTA na rok  2 0 2 4

JANUÁR

22.1. – 28.1.2024                      DUDINCE - kúpeľný pobyt

23.1.2024                                  Mobilný odber krvi v spolupráci s OcÚ a NTS

FEBRUÁR           

12.2. – 16.2.2024                      STARÝ SMOKOVEC - Vysoké Tatry - rekreačný pobyt

MAREC

9.3.2023                                    Zhromaždenie členov (VČS)

11.3. – 16.3.2024                      PIEŠŤANY - Grand Splendid – kúpeľný pobyt

APRÍL                 

3.-8.4.2024                               BRUSNO - 6-dňový kúpeľný pobyt, LD Poľana

21.-26.4.2024                           TURČIANSKE TEPLICE – LD Veľká Fatra Basic

23.4.2024                                  THERMALPARK NITRAVA POĽNÝ KESOV (v spolupráci s Jednotou dôchodcov Lehota) – 3 hod. pobyt v liečivej vode

MÁJ

7.5.2024                                   RAJECKÁ LESNÁ - Čičmany 1-dňový zájazd v spolupráci s Jednotou dôchodcov

12.-17.5.2024                           SKLENÉ TEPLICE - LD Minerál a Alžbeta

23.5.2024                                 R. Jelínek - VIZOVICE, prehliadka zámku Vizovice, Luhačovice – prehliadka kúpeľov, organizuje KS

JÚN

23.-28.6.2024                           PIEŠŤANY - Grand Splendid – kúpeľný pobyt

JÚL                      

13.-19.7.2024                           ORAVICE - rekondičný a rekreačný pobyt (1. termín)

26.-31.7.2024                          BRÁNICA, Terchová, rekreačný pobyt

AUGUST

3.-9.8.2024                               ORAVICE - rekondičný a rekreačný pobyt (2. termín)

SEPTEMBER      

10.9.2024                                  6. ročník mobilného odberu krvi v Lehote v spolupráci s OcÚ a NTS, Lehotská kvapka krvi

13.-14.9.2024                           „VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY, KVETOV A ĽUDOVÝCH VÝROBKOV“ v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov Lehota - KD (zároveň bude aj vinobranie organizované Vinohradníckym spolkom)

--                                               Návšteva výrobne čokolády LÝRA – Ivanka pri Nitre v spolupráci s Jednotou dôchodcov Lehota

--                                               KOMÁRNO – Podunajské múzeum, námestie Európy, „Pevnosť“ Komárna

OKTÓBER

15.-19.10.2024                         STARÝ SMOKOVEC - Vysoké Tatry, rekreačný pobyt - KS

NOVEMBER

Kúpeľné pobyty – ak bude záujem (Piešťany, Turčianske Teplice Sklené Teplice, Bojnice, Brusno, prípadne iné)

  •  THERMALPARK NITRAVA POĽNÝ KESOV - v spolupráci s Jednotou dôchodcov Lehota - 3 hod. pobyt v liečivej vode
  • 1-dňový zájazd – MARIANKA - pútnické miesto a STUPAVA - slávnosti stupavské zelé, v spolupráci s Jednotou dôchodcov

DECEMBER

VIANOČNÉ TRHY VIEDEŇ – organizuje KS

30.12.2024                                ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM – KD Lehota

JANUÁR – 2 x týždenne 1-hodinové cvičenie žien v spolupráci s MO MS

DECEMBER – Kultúrny dom Lehota (pondelok a štvrtok o 18,00 hod.)

JANUÁR-DECEMBER - návšteva divadelných predstavení v D. A. Bagara - individuálne podľa záujmu členov (zabezpečíme lístky cestou KS)

- kúpeľné pobyty organizuje krajská správa ZZP NK

- správna rada ZO bude zasadať raz mesačne, prípadne podľa potreby

- predsedníčka ZO sa bude pravidelne podľa plánu KS zúčastňovať zasadnutí KS ZZP NK NITRA a o činnosti informovať správnu radu

- členovia ZO sa budú zúčastňovať a spolupodieľať na kultúrno-spoločenskej činnosti usporiadanej obcou a spoločenskými organizáciami

- v prípade záujmu využijeme ponuky podujatí aj ostatných ZO ZZP v rámci nášho ZZP NK

- členovia správnej rady budú navštevovať našich dlhodobo chorých členov

- pripomenieme si okrúhle životné jubileá našich členov a členovia SR im odovzdajú blahoželanie a malý darček

Okrem týchto aktivít smerom k našim členom budeme sa podieľať na akciách, pri zveľaďovaní a pozitívnom zviditeľňovaní našej obce, naši členovia i naďalej budú aktívni aj v iných organizáciách, ktoré v našej obci pôsobia.

Plán môže byť doplňovaný počas roku.

PLÁN ČINNOSTI ZO Zväzu zdravotne postihnutých LEHOTA.pdf

Typ: PDF dokument, Velkosť: 107.85 kB

 

 

Kde nás nájsť