Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

15 Bj. (15 bytová jednotka)

Obec Lehota je vlastníkom bytového domu s pätnástimi bytovými nájomnými jednotkymi. Bol  postavený v roku 2003 s použitím verejných prostriedkov (ŠFRB - Štátny fond na podporu bývania) na účely podpory sociálneho bývania v obci Lehota. Podmienky nájmu sa riadia platnou nájomnou zmluvou uzatvorenou na 3 roky, ďalej VZN č. 2/2013 a príslušnými zákonmi. 

Zákony vzťahujúce sa na bývanie v nájomných bytoch:

Základný predpis:

VZN č. 2/2013 obce Lehota " Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov a bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania - nižšie "na stiahnutie"

Čl.4 bod 1. a bod 5. pojednáva o použití fondu opráv

Čl.4 bod 6 pojednáva o drobných opravách, ktoré si nájomca hradí z vlastných zdrojov

Ostatné súvisiace predpisy:

Zákon č. 40/1964 - Občiansky zákonník hlavne § 687 ods. 2 (odkazuje na 87/1995 Z.z.)

Nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z. v znení noviel a aktualizácii, hlavne §5 a 6 - nižšie "na stiahnutie!

Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení noviel a aktualizácií, hlavne § 8b a §10

Aktuálne znenie uvedených zákonov nájdete bezplatne na: www.slov-lex.sk

Správca - poruchy

V prípade akejkoľvek poruchy sa v prvom rade obráťte na správcu bývajúcom v bytovke na tel: 0948 699 435

Zákon č. 40/1964 - Občiansky zákonník

ZZ_1964_40_20191201.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB
Vložené: 2. 9. 2023

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 182/1993 z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

ZZ_1993_182_20200201.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,35 kB
Vložené: 2. 9. 2023

Kde nás nájsť