Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Lekári, pošta, lekáreň, rady obyvateľom

Lekári a lekárne

Obvodný lekár

MUDr. Jana Bábiková

TEL Lehota: +421376553138

Pondelok

Ordinácia Báb

 

Utorok

7:00 - 12:30

13:00 - 15:00

Streda - nepárny týždeň

7:00 - 12:30

13:00 - 14:00

Streda - párny týždeň

Ordinácia Báb

TEL Báb: +421376588236

Štvrtok

Ordinácia Báb

 

Piatok

7:00 - 12:30

 

 

Detský lekár

MUDr. Eva Krčmáriková

TEL.: +421 376 518 936, +421 915 340 217

Pondelok

Veľké Zálužie

6:45 - 11:30 tel. č. +421 376 518 936

Utorok

Rišňovce

7:00 - 11:30 tel. č. +421 915 340 217

Streda

Lehota

6:45 - 11:30 tel. č. +421 915 340 217

Štvrtok

Veľké Zálužie

6:00 - 11:30 tel. č. +421 376 518 936

Piatok

Veľké Zálužie

6:00 - 11:30 tel. č. +421 376 518 936

 

 

Zubný lekár

MDDr. Peter Závacký

TEL.: +421 377 336 040

Pondelok

Nitra

Mobil: +421 905 744 542

Utorok

8:00 - 14:00

 

Streda

Nitra

 

Štvrtok

8:00 - 14:00

 

Piatok

Nitra

 

 

 

Lekáreň Ave Mária

Lehota 16

TEL.: +421 376 553 200

Pondelok

Veľké Zálužie

-

Utorok

8:30 - 12:30

-

Streda

16:00 - 17:00

-

Štvrtok

Veľké Zálužie

-

Piatok

8:30 - 12:30

-

 

Občianska vybavenosť

Pošta

Lehota 16

TEL.: +421 376 553 141

Pondelok

7:00 - 11:00
 

-

Utorok

11:00 - 14:30
 

-

Streda

7:00 - 10:00
15:00 - 17:00

-

Štvrtok

11:00 - 14:30
 

-

Piatok

7:00 - 11:00
 

-

 

Zberný dvor obce Lehota

 

Zberný dvor sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, v jeho juhozápadnej časti. Pri vstupe do areálu prvé odbočenie vľavo, na konci tejto účelovej komunikácie.

Letná otváracia doba (16. marec -  30. september)

STREDA:                           14.00 - 18.00 hod

SOBOTA:  9.00 - 12.00  a  14.00 - 17.00 hod.

Zimná otváracia doba (01. október - 15. marec)

SOBOTA:  9.00 - 12.00  a  13.00 - 15.00 hod.

 

Zberný dvor je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Lehota a sú zapojené do systému separovaného zberu komunálneho odpadu. Majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu za príslušný kalendárny rok.

Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Iný, ako v prevádzkovom poriadku a VZN 02/2016 špecifikovaný komunálny odpad tu nie je možné uložiť. Ide o nasledovný odpad:

Objemný odpad

Patria sem napríklad: nábytky, dvere, skrine, postele a podobne. Preberáme rozobratý objemný odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí. Rozobrať a roztriediť tento odpad je možné aj na zberovom dvore.

Zelený odpad

Patria sem napríklad: konáre stromov, kríky, listy, tráva, vyschnuté stromy, vianočné stromčeky a pod.

Drobné stavebné odpady

Patrí sem najmä: dlažba, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla  a podobne. Stavebný odpad je spoplatnený a to cenou 0,030 € za kilogram odpadu.

Papier a lepenka (kartón)

Do tejto kategórie patrí každý druh papiera zbavený kovových a iných častí (napr. noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal).

Plasty

Ide o odpady rôzneho druhu PET, PE, PP, PVC, polystyrén. Do tohto druhu patria plastové obaly, číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, PET fľaše, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, drobné plastové výrobky, hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén. Plasty nemôžu obsahovať nečistoty. PET fľaše musia byť stlačené a uložené v umelohmotnom vreci.

Staré jedlé oleje a tuky z domácností

Použité oleje a tuky je potrebné priniesť v uzavretých nádobách. Nepatria sem motorové a mazacie oleje.

Nový zvozový kalendár 2024

obec Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,62 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 22. 12. 2023

(682.5 kB)Ako postupovať pri úmrtí

(682.5 kB)Ako postupovať pri úmrtí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 682,48 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 9. 2023

(491.7 kB)Cestovný poriadok od 11.12.2022.pdf

(491.7 kB)Cestovný poriadok od 11.12.2022.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,66 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 9. 2023

(466.1 kB)Súhlas dotknutej osoby - elektronický hlásnik (sms - rozhlas)

(466.1 kB)Súhlas dotknutej osoby - elektronický hlásnik (sms - rozhlas).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,09 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 1. 9. 2023

(421.8 kB)Ako sa chrániť pred kliešťami - deti

(421.8 kB)Ako sa chrániť pred kliešťami - deti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,77 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 1. 9. 2023

(285.6 kB)Zvozový kalendár 2023

(285.6 kB)Zvozový kalendár 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,58 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 9. 2023

(284.9 kB)Informačný leták Pomoc obetiam násilia

(284.9 kB)Informačný leták Pomoc obetiam násilia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,92 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 9. 2023

(88.5 kB)Odporúčania pre obyvateľstvo pri výstrahách 2. a 3. stupňa

(88.5 kB)Odporúčania pre obyvateľstvo pri výstrahách 2. a 3. stupňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,49 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 9. 2023

(83.2 kB)Lehota.pdf

(83.2 kB)Lehota.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,25 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 9. 2023

(61 kB)Nitra - Lehota.pdf

(61 kB)Nitra - Lehota.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,03 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 9. 2023

(3.7 MB)Ako sa chrániť pred kliešťami - dospelí

(3.7 MB)Ako sa chrániť pred kliešťami - dospelí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,72 MB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 9. 2023

(1.6 MB)Priznanie k dani z nehnuteľnosti.pdf

(1.6 MB)Priznanie k dani z nehnuteľnosti.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 9. 2023

(1.5 MB)Linky PAL platné od 11.12.2022.pdf

(1.5 MB)Linky PAL platné od 11.12.2022.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 9. 2023

Kde nás nájsť