Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, v jeho juhozápadnej časti. Pri vstupe do areálu prvé odbočenie vľavo, na konci tejto účelovej komunikácie.

Letná otváracia doba (16. marec -  30. september)

STREDA:                           14.00 - 18.00 hod

SOBOTA:  9.00 - 12.00  a  14.00 - 17.00 hod.

Zimná otváracia doba (01. október - 15. marec)

SOBOTA:  9.00 - 12.00  a  13.00 - 15.00 hod.

 

Zberný dvor je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Lehota a sú zapojené do systému separovaného zberu komunálneho odpadu. Majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu za príslušný kalendárny rok.

Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

            Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Iný, ako v prevádzkovom poriadku a VZN 02/2016 špecifikovaný komunálny odpad tu nie je možné uložiť. Ide o nasledovný odpad:

 

Objemný odpad

Patria sem napríklad: nábytky, dvere, skrine, postele a podobne. Preberáme rozobratý objemný odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí. Rozobrať a roztriediť tento odpad je možné aj na zberovom dvore.

 

Zelený odpad

Patria sem napríklad: konáre stromov, kríky, listy, tráva, vyschnuté stromy, vianočné stromčeky a pod.

 

Drobné stavebné odpady

Patrí sem najmä: dlažba, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla  a podobne. Stavebný odpad je spoplatnený a to cenou 0,033 € za kilogram odpadu.

 

Papier a lepenka (kartón)

Do tejto kategórie patrí každý druh papiera zbavený kovových a iných častí (napr. noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal).

 

Plasty

Ide o odpady rôzneho druhu PET, PE, PP, PVC, polystyrén. Do tohto druhu patria plastové obaly, číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, PET fľaše, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, drobné plastové výrobky, hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén. Plasty nemôžu obsahovať nečistoty. PET fľaše musia byť stlačené a uložené v umelohmotnom vreci.

Staré jedlé oleje a tuky z domácností

Použité oleje a tuky je potrebné priniesť v uzavretých nádobách. Nepatria sem motorové a mazacie oleje.

 

(258.3 kB)VZN o odpadoch, prevádzkový poriadok zberného dvora.pdf (258.35 kB)

Kde nás nájsť