Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2022 z pohľadu starostu

Text k 30.9.2022:

 1. Zorganizovanie očkovania v KD Lehota pre takmer 130 záujemcov,
 2. Nastavenie fungovania Lehotskej posilňovne, kúpa nových posilňovacích strojov,
 3. Registrovanie PRE Lehotu o.z. ako príjemcu 2% z daní. Organizovanie zbierky z 2% pre nášho spoluobčana p. Držíka (výnos 2500€),
 4. Oprava autobusovej zastávky pred farou, oprava zastávky smer Veľké Zálužie ako aj riešenie stojatej vody na ceste a obnovenie rigolu v tejto časti,
 5. Oprava ďalších výtlkov v obci Lehota – 2 etapy,
 6. Ďalšie úpravy areálu cintorína – dokončenie fasádnych úprav, osadenie stojanov na krhle, oprava ozvučenia, vyčistenie častí okolo plotov, príprava na riešenie opravy centrálneho kríža,
 7. Protispoločenská činnosť  - ukončenie certifikácie obecného úradu na certifikát ISO 37001:2016,
 8. Zorganizovanie fašiangov v spolupráci s MO MS Lehota,
 9. Výmena okien a dverí na lekárni.
 10. Kontrola, oprava a výmena poškodených plastových dverí a okien na bytovke 15. Bj,
 11. Zorganizovanie zbierky a pomoci pre utečencov z Ukrajiny hneď v prvých dňoch vojny na Ukrajine,
 12. Zorganizovanie 2. ročníka degustácie destilátov – odborná aj verejná časť,
 13. Pomoc pri výmene podláh v ZŠ Lehota,
 14. Osvetlenie cesty na Starú horu, doplnenie rozhlasu na chýbajúcich uliciach,
 15. Osadenie nových žúmp a výmena kanalizačného potrubia na zdravotnom stredisku, úprava okolia, výsadba ovocného sadu formou adopcie na ploche za zdravotným strediskom,
 16. Osadenie smetných košov na verejných priestranstvách podľa požiadaviek obyvateľov,
 17. Výroba paletových sedení pred kultúrny dom a do átria multifunkčnej budovy,
 18. Úprava okolia Radarovej základne – bodu č. 5 náučného chodníka Aba Lehota. Osadenie „Rebríka do neba – sponzorský dar, vytvorenie aplikácie rozšírenej reality na podporu chodníka – vytvorenie 3D modelu radaru (dotácie NSK),
 19. Vytvorenie aplikácie rozšírenej reality na podporu náučného chodníka Aba Lehota č.8 – vytvorenie 3D modelu Starej panskej tehelne (dotácie NSK),
 20. Spustenie procesu na pomenovanie ulíc v Lehote,
 21. Slávnostné privítanie pomocného biskupa Petra Beňa na prvej návšteve v Lehote,
 22. Organizácia dňa detí pred KD Lehota,
 23. Osadenie stožiara s obecnou a štátnou vlajkou do centra obce,
 24. Úprava priestoru o osadenie nového kontajnera v areály OŠK na pre lepšie kosenie a údržbu,
 25. Prvé verejné premietanie rozprávky pod hviezdami pred ZŠ Lehota,
 26. Podpora organizácie celoslovenského 12. kvalifikačného turnaja v scrabble,
 27. Úprava parkovacej politiky v okolí multifunkčnej budovy pre väčšiu bezpečnosť chodcov, ľudí a detí,
 28. Vybavenie výmeny asfaltového povrchu hlavnej cesty v obci Lehota – II. Etapa. V rámci výmeny sa odkúpila asfaltová drť za zvýhodnenú cenu a boli natiahnuté nové povrchy na cesty v okolí multifunkčného ihriska, Na Hlinníku a nad OŠK,
 29. Vydanie stavebného povolenia na parkovisko pred miestnym cintorínom,
 30. Stavba detského ihriska Rodinka, úprava celého okolia časti Kapusnice, nové verejné ohnisko, nová cesta,
 31. Zorganizovanie prvého ročníka Rodinnej opekačky v spolupráci s Lúč pre Dieťa o.z.,
 32. Príprava obecného gulášu počas gulášfestu, oprava oboch obecných kotlín,
 33. Hostenie a organizácia prestížnej súťaže - Šampión MAS Vitis v spolupráci s Vinohradníckym spolkom,
 34. Nová free wifi v areály OŠK a v átriu multifunkčnej budovy,
 35. Zorganizovanie mobilného odberu krvi,
 36. Rekonštrukcia a oprava priestorov starého obecného úradu – vnútorné aj vonkajšie úpravy. Presťahovanie OcÚ do zrekonštruovaných priestorov,
 37. Získanie sponzorského daru – defibrilátora a osadenie na budovu OcÚ,
 38. Nová mobilná tribúna pre 25 ľudí v stolnotenisovej hale,
 39. Privítanie predsedu Matice Slovenskej JUDr. Mariána Gešpera v Lehote,
 40. Podpora fary pri oprave chodníkov v areály kostola. Od roku 2018 do roku 2022 fara v spolupráci s obcou realizovali: Oplotenie fary, 2 ks brány, oprava pomníka (dve etapy), osvetlenie veže,
 41. Podpora druhého ročníka detského letného tábora organizovaného OŠK Lehota,
 42. Získanie dotácie na vytvorenie trhového miesta v obci.

Kde nás nájsť