Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2023 z pohľadu starostu

 1. Pripomenutie 30. výročia vzniku Slovenskej republiky dňa 1.1. hymnou a príhovorom,
 2. Usporiadanie novoročného turnaja o Pohár starostu obce v steel šípkach. Hojná účasť súťažiacich v KD príjemne prekvapila,
 3. Na základe jednaní sme dosiahli od 1.3.2023 posun času odchodu autobusu na 22:35 hod. z autobusovej stanice Nitra (pôvodne 22:30 hod). Zároveň pribudla nová zastávka autobusu len pre tento spoj na Štúrovej ulici, hneď za križovatkou,
 4. Uvedenie do života nového trhového miesta obce z dotácie, založenie tradície jarných a jesenných trhov,
 5. Vybudovanie chodníka z hlavnej cesty až za kultúrny dom, revitalizácia priestoru, osadenie lavičiek a košov, osvetlenie,
 6. Príprava projektovej dokumentácie pre realizáciu nadstavby MŠ, získanie súhlasu od RUVZ s projektovou dokumentáciou,
 7. Príprava projektu zmeny charakteru garáže v areály Rodinka na komunitné centrum – pre získanie dotačných financií,
 8. Príprava projektovej dokumentácie a povolení na budovy OŠK – pre podanie projektu na získanie financií z dotácie na energetickú efektívnosť,
 9. Vyčistenie časti cintorína od neporiadku, ktorý sa tu za veľa rokov nazhromaždil,
 10. Pridelenie auta zdarma od MIRRI - KIA CEED kombi, r.v. 2009 a najazd. 80.000 km,
 11.  Osadenie prenosného WC pre návštevníkov areálu Rodinka spolu s návštevníkmi multifunkčného ihriska,
 12. Osadenie sochy sv. Floriána, patróna hasičov v priestore vedľa hasičskej zbrojnice, revitalizácia celého priestoru, asfalt, lavičky - vznik oddychového miesta,
 13. Vatra na OŠK pri príležitosti výročia SNP a Dňa ústavy,
 14. Vydanie obecných pohľadníc,
 15. Usporiadanie 3. ročníka hodnotenia destilátov Lehotský štamprlík 2023,
 16. Vydanie špeciálneho čísla novín pri príležitosti 720. výročia obce,
 17. Oplotenie areálu Rodinka a vylúčenie dopravy z tohto priestoru,
 18. Dofinancovanie novej dvoj hojdačky do areálu Rodinka – doplnenie z podaného projektu nášho poslanca (Matúš Lisý),
 19. Rekonštrukcia vnútorných priestorov predchádzajúceho obecného úradu, zmena na pôvodný účel – školský klub. V spolupráci so ZŠ sme zo štyroch miestností urobili dve veľké, v ktorých je počítačová učebňa a školský klub detí. Prerábka elektriky, sociálnych zariadení, vody, oprava podlahy, prerábka na šatňu,
 20. Zväčšenie jazykovej učebňe a zborovňe (vybúranie priečok, elektrika, murárske práce a pod.) v ZŠ,
 21. Osadenie požadovaného dopravného zrkadla na ulici Vinohrady,
 22. Osadenie lavičiek na detské ihrisko pri zdravotnom stredisku,
 23. Zakúpenie nového malotraktora s mulčovačom,
 24. Zakúpenie motorovej kosačky KUBOTA pre lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie kosenie,
 25. Po zložitých rokovaniach sa podarilo vytvoriť rigol v časti Za Parkanom na zadržiavanie prívalovej vody,
 26. Osadenie knižného domčeka pred KD v spolupráci ZŠ a Lúč pre dieťa o.z.,
 27. Prerábka WC personálu, v materskej škole,
 28. Natiahnutie asfaltovej drte pomocou finišovacieho stroja a to v šírke 5 m (obojsmerná šírka) na ulici oproti MŠ Lehota v dĺžke cca 500 metrov, ulica za MI v dĺžke cca 50 metrov,
 29. Rekonštrukcia veľkej sály na obecnom úrade. Dňa 4. septembra sme ju slávnostne otvorili za vystúpenia našej speváckej skupiny Lehoťanka,
 30. Zakúpenie novej harmoniky do majetku obce,
 31. Zakúpenie a výmena viac ako 150 nových stoličiek z dotácie NSK do kultúrneho domu,
 32. Organizácia Dní obce 2023, ktorých súčasťou boli oslavy 720. výročia obce,
 33. Vydanie zberateľskej bankovky s nulovou hodnotou so symbolikou obce,
 34. Kompletná úprava projektu a stavebného povolenia na telocvičňu pre ZŠ.  V minulosti sme už viackrát žiadali dotáciu na multifunkčnú športovú halu. Tentoraz bola výzva na dotáciu iná, čo vyžadovalo rôzne úpravy a doplnenia projektu,
 35. Na cintoríne sme opravili, očistili a zakonzervovali centrálny kríž a dali sme vyrobiť držiaky na sviečky,
 36. V spolupráci so záhradkármi sme skrášlili vstup do KD,
 37. Zrekonštruovali sme bezplatnú wifi v okolí kultúrneho domu,
 38. Osadenie stojanu na opravu bicyklov aj s náradím (na parkovisku v strede obce pri elektro nabíjačke) z dotácie,
 39. Oprava podláh v MŠ, 
 40. Výmena bojleru v MŠ,
 41. Osadenie ďalších historických prvkov na kruhovom objazde na príjazde do obce,
 42. Úprava areálu zberného dvora, osadenie betónových prvkov pre zimnú údržbu z dotácie za separáciu,
 43. Zorganizovanie vystúpenia skupiny Elán Revival v areáli OŠK,
 44. Možnosť zaregistrovať sa v KD Lehota ako darcovia kostnej drene v kampani Máte slinu (www.mateslinu.sk),
 45. Dňa 14.10.2023 sme v spolupráci s MO MS v Lehote  osadili pamätnú tabuľu na budovu KD dlhoročnému predsedovi Matice Slovenskej Dr. Ladislavovi Novomeskému (dotácia z MS). Ten navštívil našu obec v roku 1947 pri príležitosti zrekonštruovania a zriadenia meštianskej školy v Lehote,
 46.  Obec dala vyrobiť tričko s obecnými symbolmi na základe ankety obyvateľov obce, ktoré si obyvatelia môžu zakúpiť za zvýhodnenú cenu,
 47. Príprava projektu a financovania na opravu kaplnky panny Márie na Barackej ceste. Patrí k najstarším dochovaným stavebným pamiatkam v Lehote,
 48. Usporiadanie vianočného charitatívny turnaj v steel šípkach v spolupráci s Pre Lehotu o.z. a p. Vilom Hrnčiarom. Z výťažku z turnaja sme štyrom rodinám odovzdali predvianočnú pomoc,
 49. Práca na kanalizácii - vysporiadavanie pozemkov pod trasou, získanie povolenia s trasou od NDS. Koncom roku 2023 viac ako 50 obyvateľov obce nedarovalo pozemky pod komunikáciou. Vysporiadanie je základný predpoklad uzatvorenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a následné získanie financií.

Kde nás nájsť