Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR), Protispoločenská činnosť

Certifikát ISO 37001:2016

Z hľadiska spoločenskej škodlivosti možno korupciu v širšom význame chápať ako odklon od „sledovania predovšetkým verejného záujmu, zneužívanie verejných prostriedkov s cieľom dosiahnuť vlastné individuálne či skupinové záujmy, ako aj zneužitie svojho postavenia na obohatenie seba alebo inej osoby v súkromnej oblasti. Motívom je získať neoprávnené zvýhodnenie pre seba alebo inú osobu, na ktoré nie je nárok“.

Certifikát ISO 37001:2016

Korupcia je negatívny spoločenský jav, ktorý znižuje tempo hospodárskeho rastu a zároveň zvyšuje náklady. Vo verejnosti je tiež vnímaná ako jeden zo základných etických problémov. Je preto výzvou pre všetky druhy organizácií vo verejnom ako aj súkromnom sektore prijať efektívne opatrenia na jej elimináciu. Výborným a uceleným nástrojom na realizáciu tohto cieľa je systém antikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001 (antibribery management system).

Obec Lehota sa rozhodla implementovať a následne certifikovať tento systém podľa spomínanej medzinárodnej normy. Certifikáciou sme získali potvrdenie tretej nezávislej strany, certifikačného orgánu BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s.r.o., že procesy tohto systému máme implementované v našej obci.  

Systém antikorupčného manažérstva podľa ISO 37001 nám prináša viaceré benefity ako systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následná eliminácia, finančné úspory a medzi inými aj zvýšenie reputácie obce a jeho zamestnancov smerom navonok. Vzhľadom k implementácii normy sme si nastavili aj pravidlá etického správania zamestnancov, ktoré sa zaviazali zamestnanci dodržiavať plnením Etického kódexu. 

Politika informovanosti dotknutej osoby.pdf (282.11 kB)

P-2021_Protikorupcna politika ver2.pdf (97.45 kB)

vymenovanie zodpovednej osoby.pdf (187.46 kB)

SM-06 Etický kódex zamestnanca ver2.pdf (190.93 kB)

SM-04 Protispoločenská činnosť.pdf

Typ: PDF dokument, Velkosť: 250.89 kB

 

 

Kde nás nájsť